BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176197

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 maja 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 maja 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch respiratorów z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (uchwała nr 68/2003 ),

b) wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu koloskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (uchwała nr 69/2003),

c) przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń i luty 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003r. (uchwała nr 70/2003),

d) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 71/2003),

e) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 72/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001 - 2002,

b) określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do sukcesywnego przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących zbywania określonych budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski