BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176346

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 9 lipca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 9 lipca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2003r. i za okres od 1 stycznia 2003r. do 30 kwietnia 2003r. (uchwała nr 109/2003),

- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-01.1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu (uchwała nr 110/2003),

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 111/2003),

- ustalenia ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej (uchwała nr 112/2003),

2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta