BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176254

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 16 lipca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 lipca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na 2003 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (uchwała nr 113/2003),

- najmu lokalu mieszkalnego w Domu Opieki Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66 (uchwała nr 114/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003,

- wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość.

3. Zarząd wyraził zgodę na złożenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o wydanie zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

4. Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na modernizację wewnętrznej sieci CO i przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 345 i Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345a.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta