BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176482

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 27 sierpnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 sierpnia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 130/2003),

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003r. (uchwała nr 131/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002r.

- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003r.

3. W związku z niewyłonieniem kandydata w konkursie przeprowadzonym w dniu 10 kwietnia br. na stanowisko dyrektora Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Zarząd postanowił zaprosić na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 3 września br. p. Zbigniewa Blinkiewicza p.o. dyrektora w/w Ośrodka oraz p. Romana Jaskulskiego, wychowawcę z tegoż Ośrodka, w celu ewentualnego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w/w placówki.

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski