BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176326

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 17 września 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 września 2003r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku nr 77/3 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu nr 66 (uchwała nr 139/2003),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 140/2003).

2. Zarząd przyjął materiały pod nazwą „Informacja o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów w 2004 roku Powiatu Inowrocławskiego”.

3. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wodno-kanalizacyjne w Tryg Polska TU S.A. Filia w Inowrocławiu.

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o stanie rezerwy ogólnej do końca 2003r.

5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski