BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176251

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 listopada 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 listopada 2003r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2003r. i za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 sierpnia 2003r. (uchwała nr 154/2003),

- najmu lokalu mieszkalnego Pani Bożenie Szatkowskiej (uchwała nr 155/2003),

- najmu lokalu mieszkalnego Pani Beacie Łukasiewicz (uchwała 156/2003),

- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24 (uchwała nr 157/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 158/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:


- przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006,

- wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu gmina Pakość,

- przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

3. Zarząd wstępnie zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego projektem racjonalizacji sieci szkolnej Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotową sprawą Zarząd będzie zajmował się na posiedzeniu 19 listopada 2003r., na którym będą omawiane sprawy Oświaty.

4. Zarząd wstępnie zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego informacją na temat przyczyn braków w budżecie Oświaty w roku 2003. Do sprawy Zarząd powróci na posiedzeniu 19 listopada br.

5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jana Madziarskiego do przygotowania stosownego projektu uchwały dotyczącego zbycia niezabudowanej nieruchomości pod uprawę rolną tj. działki nr 75/25 w Orłowie. Zarząd wstępnie zaproponował cenę wywoławczą na 150 tys. zł.

6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jana Madziarskiego do przygotowania negatywnej odpowiedzi na wniosek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy o nieodpłatnym przekazaniu Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu przez Powiat Inowrocławski zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Narutowicza 24 w Inowrocławiu (działki nr 148).


STAROSTA
Leonard Maciejewski