BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176195

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 21 stycznia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 stycznia 2004 r.


1. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Wrzos-Czołgoszewskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (uchwała nr 193/2004),
- ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (uchwała nr 194/2004).
3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do Burmistrza Kruszwicy z zapytaniem - czy w przypadku przeniesienia Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Gmina byłaby gotowa przejąć budynek liceum?
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy z informacją o rozważeniu możliwości ewentualnej dyslokacji w/w szkoły w przypadku niskiego naboru uczniów.
5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dyslokacji Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Poznańskiej 43-45 do Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A.
6. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej na adaptację budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.
7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu.
8. Zarząd odroczył rozstrzygnięcie propozycji likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu do czasu ostatecznego uregulowania spraw własnościowych gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek.
9. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do Burmistrza Kruszwicy w sprawie propozycji połączenia Internatu w Kruszwicy z Halą Widowiskowo-Sportową w Kruszwicy.
10. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu podjętymi w wyniku analizy projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
11. Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do Wójta Gminy Złotniki Kujawskie w sprawie potwierdzenia partycypacji Gminy Złotniki Kujawskie w kosztach realizacji wspólnej inwestycji - remontu ul. Jesionowej w w/w miejscowości w roku 2004.


Starosta
Leonard Maciejewski