BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176359

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 lutego 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 lutego 2004 r.
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg Gminy Dąbrowa Biskupia do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 198/2004),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Kwiatkowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu (uchwała nr 199/2004),

- likwidacji samochodu ciężarowego marki Żuk znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 200/2004),

- przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie biurka i krzesła ergonomicznego (uchwała nr 201/2004),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20 oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu (uchwała nr 202/2004),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenia cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu (uchwała nr 203/2004),

- przejęcia i przekazania ciągnika Ursus C-330 stanowiącego wyposażenie Szkoły Zawodowej w Gniewkowie (uchwała nr 204/2004).

2. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wyposażenia w majątek Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu,

- zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski,

- wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość,

3. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej – Miechowickiej oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu, do czasu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomości (tj. działka nr 13/42).
4. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kościelcu gmina Pakość na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Małgorzaty w Kościelcu, do czasu zbycia kompleksu pałacowo-parkowego w w/w miejscowości.

5. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pozytywnej odpowiedzi na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie zezwoleń na bezpłatny postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Inowrocławia.

7. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Biura Prawnego dotyczącą opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych w pasie dróg kategorii powiatowej, zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie do przygotowania przedmiotowego cennika opłat.

8. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.