BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176485

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 11 maja 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 11 maja 2004r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:


- przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005,

- przekształcenia trzyletniego technikum mechanicznego dla dorosłych, trzyletniego technikum żywienia zbiorowego dla dorosłych, trzyletniego technikum handlowego dla dorosłych, trzyletniego technikum odzieżowego dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych,

- przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum,

- przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne liceum uzupełniające,

- przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające,

- przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające,

- przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych,

- przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające,

- przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,

- przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. (uchwała nr 230/2004),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 231/2004),

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 232/2004).

3. Zarząd odstąpił od umowy na wykonanie projektu koncepcyjnego pt.: "Zmiana sposobu użytkowania Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych" zawartej z Biurem Usług TechnicznoInwestycyjnych inż. Zdzisław Biechowiak w Koninie, ze względu na fakt, że opracowanie tegoż projektu zostało wykonane niezgodnie z w/w umową, w sposób wadliwy, uniemożliwiający przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację II etapu inwestycji.

4. Zarząd wydał 54 postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:

- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 10 postanowień (nr 28/2004, 31/2004-36/2004, 49/2004, 50/2004, 52/2004),

- Burmistrza Kruszwicy - 13 postanowień (nr 5/2004, 6/2004, 8/2004, 37/200441/2004, 43/2004, 44/2004, 51/2004, 54/2004, 55/2004),

- Burmistrza Janikowa - 6 postanowień (nr 14/2004, 22/2004-26/2004),

- Burmistrza Gniewkowa - 11 postanowień (nr 16/2004, 18/2004, 19/204, 20/2004, 27/2004, 29/2004, 30/2004, 45/2004, 47/2004, 48/2004, 53/2004),

- Wójta Gminy Inowrocław - 9 postanowień (nr 2/2004, 4/2004, 7/2004, 9/2004, 13/2004, 17/2004),

- Wójta Gminy Rojewo - 4 postanowienia (nr 3/2004, 15/2004,42/2004,46/2004),

- Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - l postanowienie (nr 21/2004).