BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176322

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 16 czerwca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 16 czerwca 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- likwidacji środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (uchwała nr 241/2004),
- rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr 242/2004),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (uchwała nr 243/2004),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała nr 244/2004),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu (uchwała nr 245/2004),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 246/2004),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu (uchwała nr 247/2004).
2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gmina Kruszwica,
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gmina Kruszwica.