BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176344

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 12 sierpnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 12 sierpnia 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 297/2004),
b) zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 298/2004).
2. Zarząd wydał 2 postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na wniosek:
- Wójta Gminy Inowrocław - 1 postanowienie (nr 164/2004),
- Burmistrza Kruszwicy - 1 postanowienie (nr 165/2004).
3. Zarząd wydał 1 postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie nowego podziału działki nr 4, położonej w miejscowości Kruszwica przy ul. Wiejskiej na wniosek Burmistrza Kruszwicy (nr 164/204).
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania przy udziale Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Prawnego projektu uchwały w sprawie zmiany kategoryzacji dróg powiatowych na gminne, tych dla których miasto opracowało plany zagospodarowania przestrzennego i zapisało poszerzenie lub rozbudowę dróg kategorii powiatowej.