BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176166

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 25 sierpnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 25 sierpnia 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr 300/2004),
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r. (uchwała nr 301/2004).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
3. Zarząd odroczył wniesienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych, do czasu naniesienia poprawek wskazanych podczas posiedzenia.