BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176364

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 3 września 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 3 września 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia (uchwała nr 302/2004),
- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Inowrocław (uchwała nr 303/2004),
- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Pakość (uchwała nr 304/2004).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych,
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.