BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176212

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 września 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 września 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr 305/2004),

- powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży ofertowej pozostałych maszyn, po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 306/2004),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała nr 307/2004),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 308/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu zmieniające uchwały w sprawie:

- zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów",

- zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".


STAROSTA
Leonard Maciejewski