BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176243

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 października 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 października 2004r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- oceny sytuacji organizacyjno - finansowej jednostek pomocy społecznej,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców,

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo,

- przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia (uchwała nr 316/2004),

- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwał nr 317/2004),

- powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 318/2004),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. (uchwała nr 319/2004).

3. Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania przy udziale naczelników Wydziałów Starostwa, sposobów załatwienia wniosków poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczących propozycji budżetowych, przesłanych przez Przewodniczącą Rady Powiatu w Inowrocławiu pismami z dnia 5 października 2004r., znak: BR.0049-278/2004 i BR.0049-279/2004.

4. Zarząd wydał postanowienia w sprawie:

- uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla określonej inwestycji na wniosek Wójta Gminy Inowrocław (postanowienie nr 206/2004),

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego terenu na wniosek Wójta Gminy Rojewo (postanowienie nr 207/2004).


STAROSTA
Leonard Maciejewski