BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176189

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 26 stycznia 2005 r.
Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 26 stycznia 2005 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004r.,
- zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo (uchwała nr 359/2005),
- ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (uchwała nr 360/2005),
- ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 361/20,05).
3. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego.
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie zbycia w całości nieruchomości zajętej przez Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania wyliczenia kosztów związanych z adaptacją budynku Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, w przypadku ewentualnego jej przeniesienia.Starosta
Leonard Maciejewski