BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129546

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
ul.Kujawska 20
88–150 Kruszwica
Telefon (0 52) 351 60 85
Adres e-mail ZSP.Kruszwica@wp.pl
Adres WWW www.strony.wp.pl/wp/ZSP.Kruszwica
Władze jednostki: Dyrektorem szkoły jest Henryk Mądrowski
Zakres obowiązków:
a) Technikum 4 – letnie kształcące w zawodach:
- technik informatyk;
- technik usług gastronomicznych;
- technik technologii żywności;
b) Liceum Profilowane o profilach:
- ekonomiczno – administracyjnym;
- zarządzanie informacją;
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 – letnia kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 – letnia kształcąca w zawodach:
- kucharz;
- sprzedawca;
e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – wielozawodowa
f) Technikum Mechaniczne (3 – letnie)
g)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;