BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129570

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy jaworskiej w Inowrocławiu
ul. Sienkiewicza 33
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 357 44 53
Adres e-mail sekretariat@zsp2-Ino.edu.pl
Adres WWW www.zsp2-Ino.edu.pl
Władze jednostki: Dyrektorem szkoły jest Artur Mikołajczak
Zakres obowiązków:
a) Liceum Profilowane o profilu usługowo – gospodarczym;
b) Technikum 4-letnie kształcące w zawodach:
- technik hotelarz;
- technik organizacji usług gastronomicznych;
- technik kelner;
- technik kucharz;
- technik technologii odzieży;
c) Technikum Gastronomiczne po ZSZ;
d) Technikum Odzieżowe po ZSZ;
e) Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz małej gastronomii;
f) Szkoły Zawodowe dla Młodocianych Pracowników kształcące w zawodach:
- fryzjer;
- piekarz;
- cukiernik;
- krawiec;
g) Technikum Uzupełniające kształcące w zawodzie kucharz;