BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129566

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
ul. Krzymińskiego 8
88–100 Inowrocław
Telefon (0 52) 353 03 64
Adres e-mail ekonom@kujawy.com.pl
Adres WWW www.ekonom.kujawy.com.pl
Władze jednostki: Pełniącą obowiązki dyrektora szkoły jest Małgorzata Celberg
Zakres obowiązków:
a) Technikum Ekonomiczne;
b) Technikum Handlowe;
c) Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym;
d) Szkoła Zawodowa Handlowa kształcąca w zawodzie sprzedawca;
e) Technikum Uzupełniające kształcące w zawodzie technik handlowiec;