BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129557

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 345a
88-101 Inowrocław 3
Telefon (0-52) 35 92 255
Władze jednostki: Dyrektorem Centrum jest Maria Kozłowska
Zakres obowiązków:
PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, jednostek poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego, w szczególności w zakresie finansowo administracyjnym.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonuje pięć zespołów:
- finansowo księgowy
- ds. pomocy instytucjonalnej (DPS, placówki opiekuńczo wychowawcze)
- ds. pomocy środowiskowej (rodziny zastępcze)
- ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne działania:
• Ustawa z dnia 29. 11. 1990 r o pomocy społecznej (Dz.U.64.414 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 5. 06. 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.142.1592 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 27. 08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.106.668 z późniejszymi zmianami)
• Regulamin organizacyjny PCPR zatwierdzony Uchwałą nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2.02.2005 r.

Dane teleadresowe:

Dyrektor - Maria Kozłowska
nr pokoju - 017
tel. (052) 35 92 254

Sekretariat - fax
Anna Baesel
nr pokoju 016
tel./fax. (052) 35 92 255

Rehabilitacja społeczna
Małgorzata Łaniecka - środki ort., sprzęt rehabilitacyjny
Lucyna Kubalak - likwidacja barier
nr pokoju 015
tel. (052) 35 92 256

Turnusy rehabilitacyjne, DPS
Arleta Lasecka
nr pokoju 018
tel. (052) 35 92 257

Rodziny zastępcze
Rafał Walter
nr pokoju 019
tel. (052) 35 92 258

Placówki, usamodzielnienia
Grażyna Kolczyńska
Mariola Pierzchalska
nr pokoju 133
tel. (052) 35 92 259

Księgowość
Alicja Benke
Danuta Juszczyk-Siudzińska
nr pokoju 122
tel. (052) 35 92 261

Główna księgowa
Janina Stryjak
nr pokoju 123
tel. (052) 35 92 262

Rehabilitacja zawodowa
Arleta Krusik
nr pokoju 132
tel. (052) 35 92 263

Załączniki:

regulamin_pcpr.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: wtorek, 14 czerwca 2005, godz. 09:13
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.pcpr.pdf  -> pobierz
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Rozmiar: 499KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf