BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 121684

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 355 02 00 wew. 446
Władze jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Mariusz Linettej
Zakres obowiązków:
Do podstawowych zadań i obowiązków organu nadzoru budowlanego należy:
1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
• zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska
• warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych
• zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
• właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
• wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
2. Wydawanie decyzji administracyjnych administracyjnych sprawach określonych ustawą.
3. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych rozpoczynanych oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

Podstawy prawne działania
art. 48, art. 50, art. 51, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 70 ust. 2, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Załączniki:

zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budowla.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budowla.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budynki.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budynki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_drogi.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_drogi.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_mosty.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_mosty.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf