BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129549

Komenda Powiatowa Policji
ul. Toruńska 15
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 356 22 10, tel. alarmowy 997, tel. alarmowy z aparatu komórkowego 112
Fax (0 52) 356 22 10
Władze jednostki: Komendantem Powiatowym Policji jest młodszy inspektor Zdzisław Feit
Zakres obowiązków:
Do podstawowych zadań policji należy:
- ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli
- zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym
- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu wykrywanie i zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców
- nadzór nad strażami miejskimi powołanymi przez organy samorządu terytorialnego
- kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach publicznych
- współdziałanie z policjami innych państw

Podstawy prawne działania:
• Ustawa o Policji z dnia 6.04.1990 r.
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 17.09.1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 17.09.1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 5.03.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8.08.1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 21.05.1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30.11.2001 r. w sprawie umundurowania policjantów
• Ustawa z dnia 5.07.1990 r. Prawo o zgromadzeniach
• Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym