BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129550

Domy Pomocy Społecznej
Zakres obowiązków:
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i społeczne pensjonariuszy.

Podstawy prawne działania:
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r. (Dz. U. nr 64 poz 414 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. 09. 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.00.82.929)

Na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej:

1. DPS dla osób starszych w Inowrocławiu. Placówka dysponuje 100 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Dyrektorem DPS jest Adam Matuszak.
ul. Wierzbińskiego 49
88-100 Inowrocław
tel./fax 357 48 24

2. DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet w Kawęczynie. Placówka dysponuje 132 miejscami, a jej dyrektorem jest Włodzimierz Figas.
88-140 Gniewkowo
tel./fax 351 24 79

3. DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Ludzisku z filią w Piotrkowicach. Placówka dysponuje 120 miejscami. Dyrektorem DPS jest Dariusz Cykulski.
88-160 Janikowo
tel./fax 351 34 72
filia tel./fax 353 75 93

4. DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Ostrowie. Placówka dysponuje 99 miejscami, miejscami jej dyrektorem jest Andrzej Marczewski.
88-121 Chełmce
tel./fax 351 66 26

5. DPS dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn w Warzynie. Placówka dysponuje 87 miejscami. Dyrektorem DPS jest Stanisław Sobecki.
88-140 Gniewkowo
tel./fax 351 94 98

Decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niezbędną dokumentację stanowią:
- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu ośrodka pomocy społecznej
- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
- opinia o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie
- decyzja o przyznaniu zasiłku wyrównawczego, renty socjalnej , renty lub emerytury
- pisemna zgoda na potrącenie opłaty za pobyt z uzyskiwanego dochodu

Wymienione dokumenty kompletowane są przez ośrodki pomocy społecznej, a nastepnie przekazywane do PCPR. Na ich podstawie wydawana jest decyzja kierująca. Jeżeli brak wolnych miejsc w DPS, osoba wnioskująca otrzymuje decyzję kwalifikującą, w której określony jest czas oczekiwania i pozycja, na którą wpisano osobę ubiegającą się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Załączniki:

reg-kaweczyn.pdf  -> pobierz
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
  Rozmiar: 357KB
  Data dodania: piątek, 21 października 2005, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf
 
reg-warzyn.pdf  -> pobierz
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
  Rozmiar: 349KB
  Data dodania: piątek, 21 października 2005, godz. 11:22
  Typ MIME: application/pdf
 
reg-ostrow.pdf  -> pobierz
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
  Rozmiar: 336KB
  Data dodania: piątek, 21 października 2005, godz. 14:13
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.inowroclaw.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: poniedziałek, 17 lipca 2006, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.ludzisko.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: poniedziałek, 17 lipca 2006, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.warzyn.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
  Rozmiar: 54KB
  Data dodania: poniedziałek, 17 lipca 2006, godz. 14:00
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.jaksice.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Jaksicach
  Rozmiar: 236KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:23
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.kaweczyn.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
  Rozmiar: 186KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.dps.ostrowo.pdf  -> pobierz
Statut Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
  Rozmiar: 163KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf