BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129569

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Roosevelta 23
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 357 38 35
Fax (0 52) 357 38 35
Adres e-mail ppp_ino@o2.pl
Adres WWW www.poradnia.inowroclaw.info
Władze jednostki: Dyrektorem placówki jest Jarosław Jasiński
Zakres obowiązków:
Terapie (indywidualne i grupowe) prowadzone w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej:
- Terapia rodzin;
- Terapia metodą orgiami;
- Warsztaty ART (Trening Zastępowania Agresji);
- Terapia „Polubić siebie”;
- Indywidualna terapia dla uczniów dyslektycznych;
- Indywidualna lub grupowa terapia dzieci i młodzieży z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią;
- Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0-6 roku życia (wczesna interwencja);
- Terapia dla małych dzieci z uszkodzeniem CUN;
- Terapia logopedyczna;
- Terapia dla dzieci nadpobudliwych i z zespołem ADHD;
- Terapia dzieci z kl. „0” – III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki;
- Terapia indywidualna dla młodzieży;
- Terapia dla dzieci z ryzykiem dysleksji;
- Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży;
- Terapia dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych metodą Dennisona + orgiami;
- Socjoterapia dla gimnazjalistów.