BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601421

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/18/1999
Dotyczy: w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Inowrocławskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia
Uchwała Nr IV/18/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 1999 r.


w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Inowrocławskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r.o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu(Dz.U.z 1997r.Nr 25,poz.128 z późn.zmianami) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91,poz578)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Rekomendować do Powiatowej Rady Zatrudnienia radnych:

1.Grabowski Jerzy - 39 głosów
2.Szwagrzyk Piotr - 28 głosów

§2


Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Udział dwóch radnych w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia merytorycznie nawiązuje do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego ranku pracy.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek