BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576234

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/3/1998
Dotyczy: w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/3/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 1998 r.w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz. 631) oraz art. 101 ustawy z 29 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić, że Rada Powiatu Inowrocławskiego wybiera ze swego grona 2 Wiceprzewodniczących.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Iwona Stanek