BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575957

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/4/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/4/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 1998 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Oz.U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust.1 ustawy z 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631) oraz art. 101 ustawy z 29 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz.U. Nr 133,poz.872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Stwierdzić, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego zostali wybrani:
Radny Jan Biernacki
Radny Wiesław Niewitecki

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek