BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575940

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: II/8/1998
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu
Uchwała Nr II/8/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 1998 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust.l ustawy z dnia 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz.631)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołuje się Komisję ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu w liczbie 5 radnych.

§2


W wyniku wyborów w skład Komisji wchodzą:

1. Andrzej Antoniewicz
2. Teresa Górka
3. Barbara Kozłowska
4. Zbigniew Połowińczak
5. Jacek Trzciński

§3


Do zadań Komisji należy przygotowanie projektu Statutu Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek