BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575857

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/14/1998
Dotyczy: w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr III/14/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 grudnia 1998 r.


w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99,poz.631)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać Panią Barbarę Niespodzińską na stanowisko Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek