BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575852

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/16/1999
Dotyczy: w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr IV/16/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 1999 r.


w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu

Na podstawie art.17 ust.1 i art.16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91,poz.578)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać następujące komisje:

1.Komisja Budżetu i Finansów

a) kontroluje na bieżąco realizację budżetu i projekty uchwał okołobudżetowych
b) opiniuje projekty uchwał w zakresie zagadnień budżetowych i okołobudżetowych
c) komisja liczy 9 osób

2.Komisja Edukacji i Kultury
a) edukacja publiczna
b) kultura i ochrona dóbr kultury
c) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
d) komisja liczy 9 osób

3.Komisja Społeczna

a) pomoc społeczna
b) polityka prorodzinna
c) wspieranie osób niepełnosprawnych
d) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
e) ochrona praw konsumenta
f) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
g) komisja liczy 9 osób

4.Komisja Bezpieczeństwa Obywateli,Ładu i Porządku

a) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
b) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
c) komisja liczy 9 osób

5.Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu

a) geodezja,kartografia,kataster
b) gospodarka nieruchomościami
c) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany
d) drogi i transport
e) promocja powiatu
f) współpraca z organizacjami pozarządowymi
g) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
h) komisja liczy 9 osób

6.Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

a) gospodarka wodna
b) ochrona środowiska i przyrody
c) rolnictwo,leśnictwo i rybactwo śródlądowe
d) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
e) komisja liczy 9 osób

7.Komisja Zdrowia

a) promocja i ochrona zdrowia
b) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
c) komisja liczy 9

8.Komisja Kultury Fizycznej,Turystyki i Sportu

a) kultura fizyczna i turystyka
b) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
c) komisja liczy 9 osób

9.Komisja Rewizyjna

a) opiniuje w zakresie wykonania budżetu Powiatu i udzielanie bądź nie absolutorium Zarządowi Powiatu
b) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli
c) opiniuje projekty uchwal w kompetencyjnym zakresie
d) komisja liczy 5 osób

10.Komisja d/s Etyki Radnych

a) opiniowanie postaw radnych w zakresie ich pracy w Radzie Powiatu
b) opiniuje projekty uchwał w kompetencyjnym zakresie
c) komisja liczy 5 osób

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego

§3


Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęciaPrzewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UzasadnieniePowołanie komisji jest niezbędne do usprawnienia pracy Rady Powiatu i realizacji zadań wynikających z wyłącznej właściwości Rady.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek