BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577090

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/95/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych
Uchwała Nr XIV/95/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych stanowi niezwykle istotny element kształtowania polityki oświatowej na terenie powiatu. Decyduje on o sieci szkół, profilach kształcenia, wewnętrznej organizacji placówek oraz polityce kadrowej. Analiza przeprowadzonej rekrutacji pozwala też określić trendy edukacyjne
( wybór profili kształcenia, zapotrzebowanie na określony typ szkół itp. ) na lata następne.
Jednocześnie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Załączniki:

nabor_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:44
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_1_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:44
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_2_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:44
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_3_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:44
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_4_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:44
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_5_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:45
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_6.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:45
  Typ MIME: application/msword
 
tabela_7.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 36KB
  Data dodania: środa, 1 października 2003, godz. 13:45
  Typ MIME: application/msword