BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575952

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/28/1999
Dotyczy: w sprawie wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej
Uchwała Nr VI/28/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.


w sprawie wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej

Na podstawie art.12 pkt 8 ppkt a ustawy z dnia 5 czerwca 1993 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91,poz. 578 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnić Zarząd Powiatu do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat z możliwością przedłużenia części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego z przeznaczeniem na Gimnazjum, którego organem prowadzącym będzie Rada Miasta w Inowrocławiu.

§2


Szczegółowe warunki najmu określić w odrębnej umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z potrzebą uruchomienia Gimnazjum w dzielnicy Mątwy, Prezydent Miasta Inowrocławia jak i Wójt Gminy Inowrocław, wystąpili z propozycją wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Zarząd Powiatu oraz Komisja Edukacji i Kultury przychylając się do tych ofert i biorąc pod uwagę, że bursa leży w obrębie miasta Inowrocławia, proponuje wynająć na okres 3 lat z możliwością przedłużenia wyżej wymienione pomieszczenia Urzędowi Miejskiemu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski