BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576252

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/44/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
Uchwała Nr VIII/44/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 maja 1999 r.
.

w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu.

Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. , Nr 67 , poz. 329 z późn. zm. ) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn. zm. ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć na bazie Internatu Zespołu Szkół Budowlanych Bursę Szkolną Nr 1 w Inowrocławiu.

§2


Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu z dniem 1 lipca 1999 r. będzie funkcjonować jako jednostka budżetowa.

§3


Statut Bursy zostanie opracowany w terminie do dnia 1 lipca 1999 r.

§4


Powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UzasadnienieLikwidacja Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i utworzenie Bursy Szkolnej Nr 1 spowoduje powstanie jednostki budżetowej i umożliwi lepsze wykorzystanie bazy noclegowej i gospodarowanie zasobami materialnymi.


Starosta
Leonard Maciejewski