BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575972

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/49/99
Dotyczy: w sprawie utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
Uchwała Nr IX/49/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu

Na podstawie art.21 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz.l014) i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578 z późn.zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Utworzyć środek specjalny w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu, zwanej w dalszej treści uchwały "bursą".

§2

Środki pochodzące z dobrowolnych wpłat i darów oraz wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§3


Pozyskane w ramach tej formy gospodarki środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bursy.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu stworzy możliwość gospodarowania pozyskanymi środkami finansowymi zgodnie z zasadami form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz.1014). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski