BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577072

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/52/99
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
UCHWAłA Nr IX/52/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art.17 ust.2 i art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578) oraz § 46 pkt 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 1999r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek