BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576221

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/57/99
Dotyczy: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
UCHWAłA NR X/57/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Określa się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej stanowiący załącznik do Uchwały.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Stosownie do przepisów Art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa Rada Powiatu. W związku z powyższym jej wykonanie jest konieczne. Inicjatorem podjęcia uchwały jest Zarząd Powiatu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski