BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576936

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/61/99
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Żnińskiego
UCHWAłA NR X/61/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Żnińskiego.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie do dróg powiatowych Powiatu Żnińskiego dróg ujętych w wykazie załączonym do pisma Zarządu Powiatu w Żninie - nr pisma
OR 0712-6/99 z dn. 05.07.1999 r.
2. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie do dróg powiatowych Powiatu Żnińskiego ulic w ciągach dróg powiatowych ujętych w wykazie załączonym do pisma Zarządu Powiatów w Żninie - nr pisma OR 07126/99 z dn. 05.07.1999 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 6a ust. 2 rady powiatów sąsiednich opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych. Zarząd Powiatu w Żninie zwrócił się o wyrażenie takiej opinii. Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych między Powiatem Żnińskim a Powiatem Inowrocławskim. Jest zachowana ciągłość dróg powiatowych przecinających granicę powiatów jak droga nr 551 Barcin - Złotniki Kujawskie i droga 550 Barcin - Mamlicz - Jordanowo. Dla informacji podaje się, że granicę powiatów przecina również droga wojewódzka o numerze 251 Inowrocław - Pakość - Barcin - Żnin.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski