BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575929

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/62/99
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Aleksandrów Kujawski
UCHWAłA NR X/62/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Aleksandrów Kujawski.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi nr 46717 na odcinku Przybranowo - Opoki - Żyrosławice jako drogi powiatowej.
2. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi nr 46718 na odcinku Opoki - Zduny jako drogi powiatowej.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 6a ust. 2 rady powiatów sąsiednich opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych.
Zarząd Dróg Powiatowych Z/S w Odolionie - Aleksandrów Kujawski zwrócił się o wyrażenie takiej opinii.
Dot. § 1 pkt 1
Proponowana droga powiatowa nr 46717 na odcinku Przybranowo Opoki - Żyrosławice łączy się na granicy powiatów z drogą nr 630, która jest drogą powiatową na terenie Powiatu Inowrocławskiego na odcinku Żyrosławice - Murzynno.
Dot. § 1 pkt 2
Proponowana droga powiatowa nr 46718 na odcinku Opoki - Zduny łączy się na granicy powiatów z drogą nr 632, która jest drogą powiatową na terenie Powiatu Inowrocławskiego na odcinku Zduny - Zagajewice. Fakt łączenia się wymienionych dróg powiatowych jest wystarczającym powodem podjęcia pozytywnej opinii.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski