BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577083

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/73/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego
Uchwała Nr XIII/73/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie do dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego dróg ujętych w wykazie załączonym do pisma Zarządu Powiatu w Mogilnie - nr pisma OR 0717 - 5/99 z dn. 18.11.1999 r.
2. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie do dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego ulic w ciągach dróg powiatowych ujętych w wykazie załączonym do pisma Zarządu Powiatu w Mogilnie - nr pisma OR 0717 - 5/99 z dn. 18.11.1999 r.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) rady powiatów sąsiednich opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych. Zarząd Powiatu w Mogilnie zwrócił się o wyrażenie takiej opinii.
Dot. § l pkt. l i 2
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych między Powiatem Mogileńskim a Powiatem Inowrocławskim. Jest zachowana ciągłość dróg powiatowych przecinających granicę powiatów Mogileńskiego i Inowrocławskiego.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.73.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 292KB
  Data dodania: środa, 24 września 2003, godz. 13:42
  Typ MIME: application/pdf