BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 603975

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/75/2000
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr XIII/75/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 ) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego, z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w brzmieniu przedstawionym Radzie przez Przewodniczących poszczególnych komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek