BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575889

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/2/2002
Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr I/2/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu została wybrana radna Urszula Iwicka

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Lucjan KwiatkowskiUzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały jest konieczne, bowiem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz § 11 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Uchwała Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 23 stycznia 1999 r.) nakładają obowiązek wyboru spośród radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu jej przewodniczącego. Jego wybór następuje zgodnie z Regulaminem głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu, podjętym uprzednio przez Radę Powiatu w formie uchwały.


Przewodniczący obrad
Lucjan Kwiatkowski