BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576244

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/19/2002
Dotyczy: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr II/19/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu


Na podstawie art. 31 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć rezygnację i zwolnić z obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu Pana Mariana Świątkowskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie

W związku ze złożoną rezygnacją na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wywołanie uchwały jest zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski