BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576207

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/84/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 1999 roku
Uchwała Nr XIV/84/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 1999 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 47 a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 1999 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Art. 47 a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku ( Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. ) nakłada na kierownika powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Inowrocławiu obowiązek składania Radzie powiatu corocznych sprawozdań z działalności PCPR. Komisja Społeczna Rady powiatu w Inowrocławiu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności PCPR w 1999 roku uważa zasadne podjęcie przez Radę powiatu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 1999 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski