BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 604075

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/90/2000
Dotyczy: likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/90/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zlikwidować w okresie od 31 sierpnia 2000 roku do 31 sierpnia 2002 roku Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 14.

§2


Wstrzymać z dniem 1 września 2000 roku nabór do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu oraz do klasy pierwszej Wieczorowego Technikum Rolniczego dla Pracujących tej szkoły.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Od kilku lat maleje zainteresowanie szkolnictwem rolniczym wyrażające się systematycznym spadkiem naboru do szkół tego typu. Biorąc pod uwagę fakt, że w Powiecie Inowrocławskim funkcjonują trzy szkoły rolnicze, w tym dwie o charakterze zespołów szkół, zasadna staje się racjonalizacja sieci szkolnej.
Szkoły w Kościelcu i w Kobylnikach dysponują taką ilością miejsc, która umożliwi przejęcie wszystkich uczniów Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski