BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575888

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/91/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy oraz uchwalenia regulaminu tej Straży
Uchwała Nr XIV/91/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy oraz uchwalenia regulaminu tej Straży.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 750 z późn. zm. ) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.
2. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy są powierzchniowe wody śródlądowe znajdujące się na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, dzierżawione przez ten Związek.

§2


Uchwala się regulamin Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie obowiązujących przepisów do kompetencji Straży powołanej przedmiotową uchwałą.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Istniejące kłusownictwo rybackie, oraz konieczność kompleksowej ochrony wód wskazują potrzebę istnienia społecznej straży, uprawnionej do kontrolowania korzystających w sposób szczególny z wód. Społeczna Straż Rybacka wspomagać będzie ustawowo powołaną do przedmiotowej kontroli Państwową Straż Rybacką. Dotychczasowe skuteczne kontrole wędkarzy przeprowadzane w ramach Straży Ochrony Przyrody uzasadniają potrzebę powołania takiej straży na terenie naszego powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.91.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf