BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601424

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/92/2000
Dotyczy: odwołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego - Pani Barbary Niespodzińskiej
Uchwała Nr XIV/92/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego - Pani Barbary Niespodzińskiej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać z dniem 24 lutego 2000 r. Panią Barbarę Niespodzińską ze stanowiska Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego, na wniosek Starosty.

§2


Powierzyć p. Andrzejowi Florkowi pełnienie obowiązków Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego na czas określony od dnia 24 lutego 2000 r. do dnia powołania Skarbnika przez Radę Powiatu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Pani Barbara Niespodzińska zwróciła się pismem z dnia 1 lutego 2000 r. do Starosty Inowrocławskiego z wnioskiem o wystąpienie do Rady Powiatu o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Powiatu. Starosta wnioskuje do Rady o odwołanie. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań Skarbnika Powiatu Rada postanawia powierzyć pełnienie obowiązków p. Andrzejowi Florkowi, do dnia powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski