BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575958

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/97/2000
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/16/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr XV/97/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


zmieniająca uchwałę Nr IV/16/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /16/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:
-w § 1 zmienić brzmienie pkt. 6 lit. e na: "komisja liczy 8 osób",
-w § 1 pkt 7 lit. c rozszerzyć skład osobowy Komisji Zdrowia i zmienić brzmienie na: "komisja liczy 10 osób".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie Uchwały Nr XV/97/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu podyktowane zostało potrzebą zmniejszenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z powodu wygaśnięcia mandatu radnego pana Włodzimierza Figasa, który był jej członkiem oraz poszerzenia składu osobowego Komisj i Zdrowia do 10 osób, w związku z wyrażeniem chęci pracy w tejże Komisji przez radną Joannę Harendę.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek