BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576962

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/100/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Uchwała Nr XV/100/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Na podstawie art. 8 a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zm ) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o stanie środowiska na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załączniki nr l i 2 do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art. 8 a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. " O Inspekcji Ochrony Środowiska " (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zm. ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska składa informację o stanie środowiska danego województwa. Z uwagi na reformę administracyjną kraju i powstanie powiatów, zaistniała potrzeba opracowania informacji o stanie środowiska w naszym powiecie. W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opracował raporty o stanie środowiska powiatu oraz województwa.


Starosta
Leonard Maciejewski