BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576946

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/104/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem
Uchwała Nr XV/104/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem

Na podstawie art. 21 ust. l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

§2


Środki specjalne, pochodzące z darowizn będą przeznaczone na organizowanie okolicznościowych spotkań podopiecznych jednostki z rodzicami.

§3


Środki te będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej.

§4


Wykonanie uchwały powierzy się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n /Gopłem, stanowić będzie realizację wniosku jednostki w zakresie organizowania różnego rodzaju imprez dla podopiecznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski