BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577093

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/115/2000
Dotyczy: przeprowadzenia ponownego głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr XVII/115/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie: przeprowadzenia ponownego głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie § 31 ust. 5 - 7 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przeprowadzić ponowne głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, które to głosowanie miało miejsce na XVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego dnia 29 maja 2000 r.

§2


Pisemny wniosek o reasumpcję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, które to głosowanie odbyło się na XVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, złożony został pisemny wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady o reasumpcję nad ww. projektem uchwały. W tej sytuacji zgodnie z § 31 ust. 6 Statutu Powiatu Inowrocławskiego konieczne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek